International Medical Center Priora pruža usluge vodećih svjetskih stručnjaka u području plastične, rekonstrukcijske, estetske, kirurgije šake, urologije i drugih grana medicine.

Medicinsko osoblje

Administrativno osoblje

Medicinski tim u IMC priora
Skip to content