Interna medicina

O Internoj medicini

Interna medicina je grana medicine koja se bavi dijagnostikom, liječenjem i prevencijom bolesti koje se pojavljuju u unutarnjim organima. Tijekom pregleda internista, specijalist interne medicine intervjuira pacijenta kako bi prikupio detaljne informacije o prethodnim bolestima, obiteljskoj povijesti i razlozima njegovog posjeta.

Interna medicina obuhvaća različite subspecijalnosti koje se bave specifičnim organima ili organskim sustavima unutar tijela. U IMC Priori nudimo dijagnozu i liječenje bolesti unutarnjih organa, te pružamo važne savjete o prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja.

interna medicina - priora
Skip to content