Prof.dr.sc. Vatroslav Šerić, mag.med.biochem.

Specijalist medicinske biokemije

Prof.dr.sc. Vatroslav Šerić, mag.med.biochem. rođen je 1960. godine u Garevcu. Njegov primarni fokus medicinske biokemije je krenuo s preddiplomskim na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te nastavio na Medicinskom Fakultetu s diplomskim studijem u kliničkoj laboratorijskoj dijagnostici i specijalizaciji iz medicinske biokemije. Već dugi niz godina radi na vrhu medicinsko-laboratorijske dijagnostike, te smo iznimno sretni što se odlučio pridružiti našem timu.

Biografija:

Prof.dr.sc. Vatroslav Šerić, mag.med.biochem., svoje je obrazovanje započeo je 1979. godine kada je upisao Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer medicinska biokemija. Nakon završetka preddiplomskog studija, nastavio je edukaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je upisao poslijediplomski studij iz kliničke laboratorijske dijagnostike te kasnije specijalizirao medicinsku biokemiju. Njegov znanstveni put okrunjen je obranom doktorske disertacije pod naslovom „Biomarkeri oštećenja bubrega u razvoju kalcij oksalatne urolitijaze“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

 

Profesionalnu karijeru započeo je kao voditelj kliničkog laboratorija u Specijalnoj bolnici “Jakeš” u Modriči. Nakon nekoliko godina, 1989. godine, prelazi u Opću bolnicu Osijek gdje radi kao medicinski biokemičar specijalizant u Odjelu za medicinsku biokemiju. Nakon završene specijalizacije, postaje specijalist medicinske biokemije, čime započinje značajan dio njegove karijere. Godine 2001. preuzima dužnost voditelja Odjela za hitnu laboratorijsku dijagnostiku u Odjelu za medicinsku biokemiju Kliničke bolnice Osijek. Ovdje je ostao do 2010. godine kada postaje pročelnik Zavoda za kliničku laboratorijsku dijagnostiku. Od 2019. godine, prof. Šerić je predstojnik Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Osijek.

 

Pored svog kliničkog rada, Vatroslav Šerić ima i bogato nastavno iskustvo. Od 1998. godine radi kao asistent na Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Napreduje do višeg asistenta, a od 2013. godine djeluje kao docent na istom fakultetu. Tijekom svoje nastavne karijere, prof. Šerić je predavao brojnim generacijama studenata i pridonio njihovom znanstvenom razvoju.

 

Postignuća:

Na znanstvenom planu, prof. Šerić je sudjelovao u brojnim istraživačkim projektima. Posvetio je šest godina istraživanju na projektu „Interakcija nitroznih spojeva s biomedicinski važnim molekulama“. Također je radio na projektu „Određivanje faktora rizika i prevencija mokraćnih kamenaca“ te na projektu „Fizikalno-kemijski i metabolički faktori rizika formiranja kamenaca“. Od 2015. godine sudjeluje u bilateralnom hrvatsko-njemačkom projektu pod nazivom „Diabetes mellitus tipa 2 u hrvatskoj populaciji kao rezultat kronične izloženosti arsenu“.

Njegova bibliografija uključuje koautorstvo u knjizi „Priručnik za seminare i vježbe iz medicinske kemije i biokemije 2“, 65 originalnih znanstvenih radova i brojna izlaganja na međunarodnim i domaćim konferencijama. Redovito sudjeluje na globalnim IFCC kongresima i Euromedlab – Europskom kongresu kliničke kemije i laboratorijske medicine.

Kao mentor, prof. Šerić je vodio dvije doktorske disertacije, bio komentor na jednoj te mentorirao nekoliko diplomskih radova studenata MLD-a. Njegova predanost edukaciji i istraživanju jasno se očituje kroz njegov rad s mladim znanstvenicima. Član je Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu od 1985. godine, te Hrvatske komore medicinskih biokemičara od 1994. godine.

Skip to content