Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Kibel, dr.med.

Specijalist interne medicine i kardiologije

Prof. dr. sc. Aleksandar Kibel hrvatski je državljanin koji je diplomu medicinskog fakulteta stekao 2009. godine na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Izvanredni je profesor Katedre za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Osijek i Katedre za Kliničku medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, a također i specijalist interne medicine i subspecijalist kardiologije.

Biografija:

Od 2011. godine do 2024. godine radio je u Klinici za unutarnje bolesti KBC Osijek, od toga najdulje u Zavodu za bolesti srca i krvnih žila. Doktorat znanosti stekao je 2014.g., s fokusom na kardiovaskularnu fiziologiju i patofiziologiju. Dulji niz godina bavi se pretkliničkim i kliničkim znanstveno-istraživačkim radom, uključujući istraživačke boravke i usavršavanja u inozemstvu (uključujući u Saveznoj Republici Njemačkoj, Kraljevini Tajland, Sjedinjenim Američkim Državama, Španjolskoj, Cipru i Islandu) i aktivna sudjelovanja na brojnim međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Nositelj je predmeta Fiziologija i patofiziologija kao i predmeta Klinička propedeutika i predmeta Kardiologija na Sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju Medicina na njemačkom jeziku Medicinskog fakulteta Osijek, a tijekom 2023. godine bio je i voditelj tog studija. 

Postignuća:

Nagrađen je TOP stipendijom za TOP studente, Nagradom Fakultetskog vijeća za izniman uspjeh, Nagradom Lions Cluba za najbolje studente Sveučilišta, uz druge nagrade za aktivnosti na Festivalu znanosti i Danu medicinara Osijek. Izvorni je govornik njemačkog jezika i fluentni govornik engleskog jezika. Autor je brojnih znanstvenih radova indeksiranih u relevantnim međunarodnim bazama podataka, autor je poglavlja u knjigama te urednik stručnih i znanstvenih knjiga uključujući znanstvenu knjigu o sustavu renin-angiotenzin. Gostujući je urednik i recenzent u časopisima Oxidative Medicine & Cellular Longevitiy i Journal of International Medical Research, recenzent i član uredničkog odbora drugih stranih časopisa uključujući ‘Frontiers in Physiology’. Mentor je na nekoliko diplomskih radova, a također je i mentor petero doktoranada poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo. U sklopu znanstveno-istraživačkog rada bio je voditelj institucijskog znanstveno-istraživačkog projekta IP-8 Medicinskog fakulteta Osijek, suradnik na drugim znanstvenim projektima (uključujući projekt Hrvatske zaklade za znanost), voditelj MEFOS-2 istraživačke skupine Znanstvenog centra izvrsnosti (ZCI) za personaliziranu brigu o zdravlju (u Znanstvenoj jedinici za istraživanje, proizvodnju i medicinsko ispitivanje funkcionalne hrane), a također je i član znanstvenog odbora ZCI. 

Skip to content