dr.sc. Nenad Nešković, dr.med.

Zamjenik ravnatelja

Voditelj Odjela anesteziologije i intenzivne njege

Dr. sc. Nenad Nešković, dr. med. hrvatski je državljanin rođen 1984. Studij medicine, poslijediplomski studij biomedicine i zdravstva, te stručni poslijediplomski studij iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine završio je na Medicinskom fakultetu u Osijeku, gdje i dalje nastavlja svoju znanstvenu karijeru. Specijalist je anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, a stručnu karijeru anesteziologa nastavit će u našoj bolnici.

Biografija:

Nakon diplome Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, dr. sc. Nenad Nešković radio je kao asistent na Katedri za anatomiju i neuroznanost, gdje je započeo svoju sveučilišnu i znanstvenu karijeru. Od 2012. godine zaposlen je u Kliničkom bolničkom centru Osijek, a 2018. godine položio je specijalistički ispit iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. Tijekom specijalističkog staža završava stručni poslijediplomski studij, te stječe diplomu sveučilišnog magistra anesteziologije i intenzivne medicine. 2021. godine završava Poslijediplomski studij biomedicina i zdravstvo obranom doktorske disertacije, te stječe akademski stupanj doktora znanosti pri Medicinskom fakultetu u Osijeku. Znanstvenu karijeru nastavlja na Medicinskom fakultetu u Osijeku kao asistent na Katedri za anesteziologiju.

Skip to content