Zadnje ažurirano: 9 travnja, 2024

Pravila Privatnosti

Politika zaštite osobnih podataka

Internacionalni medicinski centar PRIORA, Čepin (dalje u tekstu : IMC Priora), kao voditelj obrade, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlament i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) kao i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) izradila je Pravila privatnosti – politiku zaštite osobnih podataka.

Politika o zaštiti osobnih podataka usvojena je s ciljem jasne komunikacije o tome kako Voditelj obrade prikuplja, koristi, prosljeđuje i na drugi način obrađuje osobne podatke svojih klijenata, zaposlenika i poslovnih partnera te drugih pojedinaca čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno (u daljnjem tekstu: Ispitanici), te upoznavanja ispitanika sa svima načinima informiranja u svrhu obrade podataka.

Politika o zaštiti osobnih podataka temelji se na načelima zakonitost, poštenost, transparentnost, ograničavanje svrhe, smanjenje količine podataka, točnosti, ograničenja pohrane, cjelovitosti i povjerljivost, pouzdanosti.

Osobni podaci poslani sa web stranice https://priora.eu/hr/ (dalje u tekstu: web stranice)  će biti obrađeni uz primjenu mjera zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Tijekom različitih oblika interakcije s IMC Priora (korištenje internet stranica kojih je IMC Priora vlasnik, slanje upita/zahtjeva e-mailom, poštom, sudjelovanje u nagradnim igrama i natječajima, ugovora o suradnji) prikupljaju se osobni podaci koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

 • Ime, prezime
 • Adresa stanovanja
 • OIB
 • Datum rođenja
 • Spol
 • Broj telefona/mobitela
 • E-mail adresa
 • Broj bankovnog računa/Broj kartice

Osobne podatke u svezi s zdravljem:

 • Bolnički karton
 • MBO
 • Podaci o osiguranju
 • Podaci o zdravstvenom stanju i liječenju
 • Dijagnoza (uputna/završna)
 • Potrebne parametre za izvršenje pojedine zdravstvene usluge (visina, težina, alergije, krvna grupa)
 • Medicinska dokumentacija
 • OIB
 • Datum rođenja
 • Spol
 • Broj telefona/mobitela
 • E mail adresa

IMC Priora tijekom različitih oblika interakcije može prikupljati i podatke koji ne spadaju u grupu osobnih podataka, koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

 • Podatke o uređaju putem kojeg se spajate na Internet
 • Vrstu i verziju Internet preglednika koji koristite
 • Načine korištenja internet stranice IMC Priore

NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

Osobni podaci se prikupljaju na jedan od sljedećih načina:

 • Izravno od pojedinca – podaci dostavljeni za potrebe sklapanja ili izvršenja ugovora, dolaskom u prostore IMC Priore, telefonskim razgovorom s pojedincem, sudjelovanjem u humanitarnim i drugim akcijama IMC Priore.
 • Neizravno – podaci koji su javno dostupni na internetskim stranicama koje ne pripadaju IMC Priori (npr. objave na društvenim mrežama, otvorenim forumima), podaci dobiveni korištenjem kolačića, poveznica i sličnih tehnologija

Vaše osobne podatke prikupljanom ili na temelju privole ili na temelju legitimnog interese(primjerice u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje web stranice)

Prilikom pretraživanja interneta općenito, kako bi vam se omogućila brza, jednostavna i učinkovita usluga, internetske stranice koriste se opcijom pohranjivanja kolačića (cookies) u vaše računalo.

Slijedom novih zakonskih obaveza koje EU stavlja pred domaće internetske stranice, za prikupljanje ovih podataka/datoteka potrebno je, prije njihova pohranjivanja, dobiti pristanak korisnika.

Kao i ostale stranice u Hrvatskoj, IMC Priora koristi kolačiće (cookies) kako bi vam omogućila kvalitetnu uslugu. IMC Priora smatra da su korisnici nastavkom korištenja ove stranice dali svoj pristanak za pohranjivanje cookieja.

Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite. •  Chrome  •  Firefox  • Internet Explorer 9  •  Internet Explorer 7 i 8  •  Opera  (stranica na engleskom jeziku) •  Safari  (stranica na engleskom)

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.

Ako ne želite u svojim računalima pohranjivati cookije, preporučujemo vam sljedeće stranice na kojima se možete informirati kako ih možete obrisati ili onemogućiti:

 • www.allaboutcookies.org
 • www.youronlinechoices.eu

PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEBU definiraju načine prikupljanja i čuvanja podataka koje prikupljamo putem web stranice IMC Priore;

Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje ste dobrovoljno dali IMC Priori, bilo registracijom odnosno kontakt obrascem (prilikom registracije koristit će se osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, grad, e-mail, godina rođenja) ili korištenjem Internet stranice. Zaprimljene e-mailove  s Vašim osobnim podacima IMC Priora će koristit samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva.

U KOJE SVRHE SE PODACI PRIKUPLJAJU

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke i smije ih koristiti samo u svrhe za koje su prikupljeni. Obrada osobnih podataka je dopuštena samo i u mjeri kada je obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza Voditelja obrade, izvršenja ugovora ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora, te kada je obrada nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa Voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i sloboda Ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA NA TEMELJU PRIVOLE KORISNIKA

IMC Priora može tražiti privolu korisnika ili njihovih nositelja roditeljske odgovornosti za obradu osobnih podataka u određene svrhe. Kada se obrada osobnih podataka korisnika temelji na privoli, korisnik / nositelj roditeljske odgovornosti u svakom trenutku može povući danu privolu, no to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego li je ona povučena.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

Sukladno članku 19., stavku 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), IMC Priora po pitanju zaštite osobnih podataka, djecom smatra sve osobe mlađe od 16 godina, te ne traži niti prikuplja osobne podatke djece ili o njima bez suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti. IMC Priora će uvijek nastojati podatke koje dobije od djece obrađivati samo uz suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti.

PRAVA NA PRIVATNOST

U svakom trenutku imate pravo

 • Pravo na informacije u vezi  s obradom podataka
 • Pravo na brisanje

Ukoliko je  ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:

 • Podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
 • Ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji;
 • Ispitanik uloži prigovor na obradu osobnih podataka na temelju legitimnog interesa Voditelja obrade ili treće strane, uključujući izradu profila koja se temelji na tim osnovama,
 • Osobni podaci su nezakonito obrađeni;
 • Osobni podaci se moraju brisati radi poštovanja pravnih obveza temeljem drugih pravnih propisa.
 • Pravo na pristup

Ispitanik u svakom trenutku ima pravo od Voditelja obrade zatražiti pristup osobnim podacima te detaljnim informacijama o tome kako se njegovi osobni podaci obrađuju. Ostvarenje zahtjeva za pristup podacima ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

 • Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo na ispravak netočnih osobnih podataka. Također, ima pravo i na dopunu osobnih podataka, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Voditelj obrade će poduzeti mjere koje se od njega razumno mogu očekivati da provjeri točnost podataka i ispravi ih.

 • Pravo na prigovor nadležnom tijelu

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uputiti prigovor na obradu podataka kada se oni obrađuju na temelju legitimnog interesa

Ispitanik ima pravo i na podnošenje prigovora ovlaštenom nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb.

 • Pravo na ograničenje obrade

U slučaju kada :

 • Ispitanik osporava točnost osobnih podataka
 • Je obrada nezakonita i Ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe
 • Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • Je ispitanik uložio prigovor na obradu podataka na osnovu legitimnog interesa, uključujući izradu profila koja se temelju na tim podacima očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Voditelja obrade  razloge Ispitanika. .
 • Pravo na prenosivost podataka

Ispitanik također ima pravo na prenosivost svojih osobnih podataka drugom voditelju obrade.

IMC Priora će u svojim poslovnim prostorijama omogućiti Ispitaniku pristup obrascima koja mu omogućuju ostvarenje gore navedenih prava.

VIDEO I AUDIO NADZOR

IMC Priora, kao voditelj obrade isključivo u svrhe zaštite sigurnosti naših pacijenata i zaposlenika te svih osoba koje budu obuhvaćene zakonitim perimetrima snimanja i u svrhe zaštite imovine i sprječavanja protupravnih radnji usmjerenih prema imovini od krađe, razbojstva, provala, nasilja, uništenja i sl. u skladu s našim opravdanim i dokumentiranim legitimnim interesom, nadzire isključivo prihvatljivi prostor oko i unutar IMC Priora na lokaciji Kralja Tomislava 153, 31431 Čepin, čiji su parametri snimanja jasno označeni lako uočljivim obavijestima. Snimke videonadzora pohranjujemo u pravilu do mjesec dana, ovisno o količini snimljenih zapisa na mediju za pohranu, a najduže 6 mjeseci.

Sustav audio nadzora provodi se isključivo u svrhu unapređenje usluge.

ROK ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci korisnika usluga, Voditelj obrade je u pojedinim slučajevima u obvezi čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi.

Osobne podatke sadržane u medicinskoj dokumentaciji dužni smo čuvati 10 godina nakon završenog liječenja sukladno čl. 23. Zakona o liječništvu , odnosno po isteku svih zakonskih obveza pohranjivanja, izuzev osobnih podataka koje smo na temelju Zakona dužni čuvati trajno.

KOME SE OBRATITI

Ukoliko Ispitanik ima bilo kakav upit o tome kako Voditelj obrade koristi njegove osobne podatke podatke ili želi uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, može se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka pisanim putem na adresu:

Internacionalni medicinski centar PRIORA
Kralja Tomislava 153
Čepin, 31431

ili  putem elektroničke pošte na e-adresu [email protected].

Pravila privatnosti – politika zaštite osobnih podataka stupa na snagu objavom na Internet stranici.

Internacionalni medicinski centar PRIORA zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti – politike zaštite osobnih podataka te će ista biti objavljena na web stranici.

Skip to content