Meatoplastika

O zahvatu

Meatoplastika je kirurški zahvat kojim se povećava otvor na vrhu penisa kako bi se omogućio nesmetan protok mokraće.

Pravi kandidati

Liječnik će preporučiti proširenje sužene mokraćne cijevi uvijek kada uski otvor uzrokuje teškoće pri mokrenju. Operacija je nužna ako se mokraća zadržava prije suženog otvora i vraća natrag u mjehur. Liječnik to može prepoznati mjerenjem preostale količine mokraće u mjehuru. U takvim slučajevima prijeti infekcija mokraćnih puteva, a dugoročno može doći i do oštećenja bubrega.

Piprema za zahvat

Prije nego što se preporuči meatoplastika, pacijent će proći opći pregled. To omogućuje liječniku procjenu općeg zdravstvenog stanja pacijenta i njegove medicinske povijesti. Odluka o provedbi meatoplastike ovisit će o simptomima pacijenta i ciljevima liječenja.

Detalji zahvata

Kirurški zahvat meatoplastike uključuje pristup mokraćnom kanalu, resekciju suženih dijelova, te rekonstrukciju kako bi se osigurala normalna funkcija uretre. Anestezija može biti opća, regionalna ili lokalna, ovisno o kompleksnosti zahvata i zdravstvenom stanju pacijenta.

Kirurg će napraviti rez na određenom dijelu mokraćnog kanala kako bi dobio pristup području koje zahtijeva rekonstrukciju ili proširenje. Suženi ili oštećeni dijelovi mokraćnog kanala bit će uklonjeni (resecirani) ili rekonstruirani kako bi se postigla normalna funkcija uretre. Nakon postizanja potrebne rekonstrukcije, kirurg će pažljivo zatvoriti ranu slojem šavova.

Oporavak nakon operacije

Pacijent može osjetiti peckanje prvih nekoliko puta kada mokri. To obično nestane unutar prva 24 sata. Potrebno je redovito prazniti mjehur svakih nekoliko sati i ne zadržavati mokraću. Pacijent može nastaviti sa svakodnevnim aktivnostima kada je bol kontrolirana. Izbjegavati jahanje, kontaktne sportove i plivanje sedam dana od zahvata ili do potpunog oporavka.

Moguće mjere opreza

To je sigurna, uobičajena operacija, s minimalnim rizikom od infekcije, krvarenja, suženja uretre ili problema s mokrenjem.

Skip to content